Techniki wypełniania ubytków materiałami złożonymi

31 października 2017, Adam Dederko

Technika warstwowa – nawarstwianie materiału złożonego o grubości nieprzewyższającej dwóch milimetrów i polimeryzowanie jej za każdym razem. Ten rodzaj techniki nie usuwa skurczu z całej masy plomby. Bezpośrednio po polimeryzacji światłem skurcz uzyskuje poziom do osiemdziesięciu pięciu procent, a po następnych pięciu minutach zwiększa wartość mniej więcej o dziesięć procent. Dlatego, podczas polimeryzowania końcowej powierzchni kompozytu, skurcz pierwszej warstwy nie jest skończony. Wobec tego, w rzeczywistości skurcz pojawia się w całej założonej plombie. Brak możliwości pełnego zintegrowania następnych warstw materiału (nawet trzydzieści procent wielkości), to dodatkowa trudność, jaką możemy napotkać stosując technikę warstwową.

Technika podwójnej gęstości – koncepcję niniejszego rozwiązania, cechuje użycie niewielkiego elementu elastyczności objawiającego się przez półpłynne materiały, co minimalizuje prawdopodobieństwo rozerwania powiązania z tkanką zęba. Analogicznie do techniki warstwowej, skurcz pojawia się w całej substancji polimeryzowanego tworzywa. Może wystąpić także problem całkowitej łączności międzywarstwowej.

Technika kanapkowa – technika ta opiera się na zastosowaniu materiału szklano-jonomerowego w całej lub części zębinowej ubytku, natomiast w części szkliwnej stosuje się materiał złożony (kompozyt). Skurcz pojawia się tylko na poziomie kompozytu.

Technika „bulk fill” – polega na zastąpieniu zębiny materiałem o mniejszej kurczliwości polimeryzacyjnej o spoistości płynnej lub półpłynnej, a części szkliwnej kompozytem o tradycyjnym stężeniu. Grubość warstwy wypełnienia całego ubytku tego typu kompozytem, nie powinna przekraczać 4mm grubości.

Inserty – wypełnienie to polega na umieszczeniu w masie niespolimeryzowanego kompozytu insertów – to uprzednio spolimeryzowana dawka kompozytu, przeważnie o strukturze kulistej – różnorakiej kubatury, następnie wzmocnione światłem. Skurcz pojawia się w stosunkowo niewielkiej masie kompozytu.

Ortodoncja WrocławOrtodonta WrocławTechniki wypełniania ubytków Wrocław