Stomatologia we Wrocławiu

13 listopada 2017, Adam Dederko

Na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich kierunek Lekarsko–Stomatologiczny utworzony został w oparciu o dotąd przygotowujący do zawodu Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego. Pierwsze zajęcia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym zainaugurowane zostały w 2000 roku. Zaś w roku akademickim 2005/06 na tejże specjalizacji wdrożono seminaria prowadzone w języku angielskim. Pierwsze dyplomy o specjalizacji lekarz dentysta wręczono studentom w roku akademickim 2010/2011. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu praktykowana jest także wymiana studencka w ramach programu Sokrates – Erasmus. Ów program umożliwia studentom stomatologii edukację w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich, na przykład Niemiec, Włoch czy Francji. Studenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego mają do dyspozycji 7 Katedr oraz 13 Zakładów i 3 Kliniki, poza tym 2 Samodzielne Pracownie znajdujące się przy ulicy Krakowskie 26, jak też w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Kadra naukowo – dydaktyczna oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, uczestniczą w przygotowaniu przeddyplomowym studentów Wydziału Lekarsko–Dentystycznego, a także Kierunku Lekarskiego UMW. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu może wykazać się największym zainteresowaniem wśród potencjalnych studentów. Zwykle do miejsca na tej specjalizacji pretenduje około 30 chętnych.

Wrocław
Wrocław

Co roku Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opuszcza wielu studentów. Niejeden z nich, po studiach, podejmuje pracę w specjalistycznych klinikach stomatologicznych, jak też otwiera własny gabinet. Poziom kształcenia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest na bardzo wysokim poziomie. Aktualnie owa szkoła wyższa zapewnia możliwość rozpoczęcia nauki na dziesięciu kierunkach I i II stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich realizowanych w obrębie czterech wydziałów, ale również na studiach podyplomowych w ramach osobnego wydziału. I tak, Wydział Lekarski, o kierunku lekarskim dysponuje uprawnieniami udzielania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, jak też biologii medycznej, zaś Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, o kierunku lekarsko-dentystycznym ma możliwość przyznawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii. Uczniowie szkół średnich, zainteresowani podjęciem studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym przez wzgląd na dużą rywalizację, winni jak najwcześniej wytypować uczelnię, którą byliby zainteresowani. Daje to możliwość na należyte przygotowanie się do egzaminu maturalnego, który jest niejako przepustką na studia o tym kierunku. Rankingi wykazują, że nauka na kierunkach medycznych cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczniów szkół średnich, z uwagi na to, że zawód jest bardzo dochodowy, ale również ze względu na możliwości kształcenia na bardzo wysokim poziomie. Jednakże decydując się na studia medyczne w uczelniach publicznych, należy wziąć pod uwagę fakt, że nauka na owym kierunku jest bardzo droga. Wynika to z tego, że w trakcie kształcenia studenci korzystają z wysoce rozwiniętych technicznie materiałów, wykorzystują kosztowne i często nowej generacji aparatury, a sama nauka odbywa się zazwyczaj jednostkowo, pod nadzorem profesorów oraz wysokiej klasy specjalistów.

Te czynniki sprawiają, że nauka na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem nauczania zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Również szanse na podjęcie pracy po ukończeniu tego kierunku studiów jest pod dostatkiem. I tak, absolwenci Kierunku Lekarsko-tomatologicznego podejmując pracę w zawodzie dentysty mają do dyspozycji zarówno w prywatne, jak i publiczne placówki ochrony zdrowia. W wypadku, gdy młody człowiek dysponuje wystarczającym kapitałem początkowym, może powziąć decyzję o otwarciu własnego gabinetu i pracować na własny rachunek. Często jednak bywa tak, że ambitny, znający języki obce, młody lekarz decyduje się wyjechać za granicę i tam rozpocząć karierę zawodową lub naukową. Taki wyjazd, to również szansa dla osób mniej majętnych na odłożenie oszczędności, które pozwolą pokryć koszty otwarcia własnego gabinetu stomatologicznego w kraju. Na absolwentów Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego czeka także możliwość podjęcia pracy naukowej, jak również dydaktycznej w jednym z wydziałów lekarsko–dentystycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju.

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny jako jednostka naukowo – dydaktyczna wyodrębniona z Wydziału Lekarskiego w 2000 roku, wchodzi w skład pięciu wydziałów Uniwersytetu Medycznego i posiada w swojej strukturze siedem Katedr łącznie z trzynastoma Zakładami trzema Klinikami, jak też dwoma Samodzielnymi Pracowniami. I tak, jest to Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej z Zakładem Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej; Katedra Protetyki Stomatologicznej z Zakładem Protetyki Stomatologicznej oraz Zakładem Materiałoznawstwa; Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji z Zakładem Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji z Samodzielną Pracownią Wad Rozwojowych Twarzy, jak też z Samodzielną Pracownią Ortodoncji Dorosłych; Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej; Katedra Periodontologii z Zakładem Periodontologii oraz Zakładem Patologii Jamy Ustnej; Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej; Zakład Anatomii Stomatologicznej; Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów; Klinika Chirurgii Plastycznej; Zakład Otolaryngologii; Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii; Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej; Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej z Zakładem Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej oraz Zakładem Immunopatologii i Biologii Molekularnej. W sumie, na Wydziale pracuje na etacie stu pięćdziesięciu pięciu pracowników, z czego stu jedenastu to nauczyciele akademiccy. Jedenastu z nich posiada tytuł profesora i siedmiu pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego, zaś czterech profesora nadzwyczajnego. Jedenastu nauczycieli akademickich może poszczycić się tytułem doktora habilitowanego, z czego ośmiu posiada tytuł profesora nadzwyczajnego; dwóch adiunkta oraz jeden pracuje na stanowisku asystenta. Tymczasem osiemdziesięciu dziewięciu pracowników stanowi grupę nauczycieli naukowo – dydaktycznych pomocniczych.

Wrocław jest metropolią znajdującą się w południowej części Polski. Prastary fragment miasta stanowi Ostrów Tumski, wyspa na Odrze przepełniona cudownymi budynkami. Poza tym Ostrów Tumski tworzy także zalążek miasta, pradawny gród obfitujący w piękne zabytki, jak również kościoły oraz katedrę. To w tej właśnie części miasta, można uświadomić sobie wielowiekowe dzieje grodu, a także całego Dolnego Śląska. Ostrów Tumski z Wyspą Piasek łączy most Tumski określany także mianem Mostu Miłości ewentualnie Mostu Zakochanych, z uwagi na dużą ilość przywieszonych na jego poręczy kłódek. To właśnie od tego mostu wziął początek pewnego rodzaju obrzęd, w którym to rozmiłowani w sobie mieszańcy miasta mocują kłódkę do balustrady mostu, a kluczyk wrzucają do Odry. Innym mostem we Wrocławiu, na który warto zwrócić uwagę jest Most Grunwaldzki. Został on zbudowany między rokiem 1908 a 1910, jako fragment nowopowstającego połączenia śródmieścia z planowanymi dzielnicami miasta, w północno wschodniej jego części. Pierwotnie zwany był mostem Cesarskim, a potem mostem Wolności. Projektodawcą był miejski radca budowlany Richard Pluddemann. Wrocław posiada także miejsce unikatowe w skali światowej, które stanowi główny punk każdej organizowanej wycieczki do tego miasta. Mowa tutaj o Panoramie Racławickiej, pamiątce XIX wiecznej kultury masowej. To wielkie dzieło malarskie, które namalował mistrz pędzla Jan Styka ze Lwowa razem z wybitnym malarzem batalistą Wojciechem Kossakiem w latach 1893-1894. Panorama mierzy 15 metrów wysokości oraz 114 metrów szerokości i obrazuje bitwę pod Racławicami (1794). W chwili obecnej obraz ma swoje miejsce w specjalnie dla niego wybudowanym pawilonie Muzeum Sztuki (1961–1985).

Dentysta Wrocław
Rynek we Wrocławiu

Kolejnym punktem na liście zwiedzających Wrocław, pojawić się może rynek, który stanowi serce miasta. To przestrzeń, która obejmuje obszar o wielkości 207 x 172 m , gdzie zawsze jest głośno, ale przede wszystkim nastrojowo. Plac ten został wytyczony na początku XIII wieku, zaś w jego środku został postawiony Ratusz, który z czasem stał się znakiem rozpoznawczym Wrocławia. Siedziba władz miasta to dwu kondygnacyjna późnogotycka budowla, jedna z lepiej zachowanych w Polsce. Ratusz budowano powoli, łącznie mniej więcej 250 lat, natomiast w dzisiejszych czasach mieści się tam Muzeum Historyczne Miasta Wrocławia, a w piwnicach budynku mieści się zabytkowa i popularna w Europie Piwnica Świdnicka. Innym symbolem miasta są Wrocławskie krasnale, które można spotkać w różnych jego częściach, i tak na przykład przed Teatrem Lalek, na Rynku, Starówce, ulicy Świdnickiej czy Oławskiej. Wykonane są z żywicy oraz z mosiądzu, a pojawiają się w mieście za sprawą absolwenta wrocławskiej ASP. Również wrocławskie ZOO z Afrykarium i oceanarium stanowi niewątpliwe urozmaicenie w trakcie zwiedzania miasta. Owe ZOO jest jedyne w swoim rodzaju, głównie za sprawą bardzo popularnego programu telewizyjnego „Z kamerą wśród zwierząt”, który prowadzili Hanna i Antonii Gucwińscy. W ogrodzie przygotowano szeroką ofertę dla młodszych (park linowy, przejazdy na kucyku itp.) jak i starszych, przykładowo, otwarte w 2014 roku Afrykarium. Można tam obejrzeć wodne środowisko Czarnego Kontynentu, na przykład hipopotamy, krokodyle, foki, ryby i płaszczki.

Implantolog Wrocław
Wrocławska starówka

Zwiedzając Wrocław warto też odwiedzić plac solny (niegdysiejszy średniowieczny plac targowy), który od strony północno-wschodniej sąsiaduje z Rynkiem. To tam można kupić kwiaty (targ kwiatowy), zaś pod koniec XX wieku wzniesiono na nim pomnik z granitu w postaci Małej Iglicy. Projektantem tego obelisku był rzeźbiarz wrocławski Adam Wyspiański. Także fragment o wymiarze mniej więcej 1000m2 znajdujący się poniżej placu solnego zagospodarowany został na schron, mogący zmieścić 300 osób, zaś autorem owego ukrytego miejsca jest Richard Konwiarz. Dla turystów zaineresowanych historią miasta kolejnym punktem w trakcie zwiedzania Wrocławia powinna być Hala Stulecia. To kompleks zlokalizowany w Parku Szczytnickim (jednym z najstarszych parków w Europie), usytuowany na tak zwanej Wielkiej Wyspie między kanałami rzeki Odry. Hala stanowi główny składnik zabytkowej całości, razem z Wrocławskim Centrum Kongresowym (RCTB), Wrocławską Fontanną multimedialną (jest ona największą fontanną w Polsce, jak też jedną z większych w Europie; jej obszar to bez mała 1 hektar; zaś zlokalizowanych 800 punktów świetlnych oraz 300 dysz wodnych i 3 dysze ogniowe na dnie fontanny umożliwiają codzienne pokazy przy dźwiękach muzyki klasycznej oraz przebojach muzyki popularnej), wzniesioną w pierwszym okresie XX wieku Pergolą, a ponadto z okolicznym parkiem komponuje doskonałe otoczenie, idealne na spacery w samym sercu Wrocławia. W Hali Stulecia organizowane są różnego rodzaju konferencje, kongresy, zawody sportowe, imprezy kulturalne czy targi. Tymczasem jej środek da się zobaczyć odwiedzając niecodzienne interaktywne muzeum XXI wieku – Centrum Poznawcze, które przybliża turystom historię Hali Stulecia, jej początki oraz zmiany, które miały miejsce w czasie wielu lat. Natomiast w pobliżu Pergoli jest położony Ogród Japoński, jak również reszta Parku Szczytnickiego.

Odra we Wrocławiu
Odra