Przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego

29 sierpnia 2017, Adam Dederko

Większość pacjentów poddawanych leczeniu ortodontycznemu to dzieci, które z reguły są niechętne trudnej i długiej kuracji. Terapia jest skuteczna, pod warunkiem adekwatnie zaplanowanego leczenia i przygotowanie odpowiedniego aparatu ortodontycznego, ale przede wszystkim chęci współpracy, respektowanie poleceń lekarza oraz przestrzeganie terminów wizyt. Z tego powodu, większość małych kuracjuszy, potrzebuje od lekarza ortodonty profesjonalnego, kompetentnego przygotowania. Winno obejmować wiedzę z zakresu pedagogiki, medycyny, stomatologii a także psychologii. Dziecko podejmując leczenie ortodontyczne powinno być zbadane pod kątem medycznym ( wyeliminowanie żółtaczki oraz innych chorób zakaźnych, badanie laryngologiczne), jak również winno mieć zdrowe wszystkie zęby. Chory, a także jego opiekunowie muszą być świadomi potrzeby rozpoczęcia konkretnego leczenia lub dodatkowych zabiegów, jak na przykład ekstrakcja zębów, tudzież o następstwach porzucenia tegoż leczenia. Trzeba, także zaznaczyć wpływ i wagę wyglądu w wieku młodzieńczym, a także dorosłym, jak i podkreślić ograniczenia zawodowe podyktowane wadą zgryzu, jak również prawdopodobieństwo pojawienia się kompleksów i zaburzeń psychicznych. Pacjent powinien być przekonany do długotrwałego leczenia ortodontycznego, a także na nie zdecydowany ,ponieważ czas trwania to okres 3 – 4 lat, jak również powinien być świadomy konsekwencji na wypadek przerwania leczenia prowadzonego przez lekarza ortodontę. Podstawą leczenia ortodontycznego jest systematyczność i późniejsze leczenie retencyjne.

Ortodonta WrocławOrtodontaWizyta u ortodonty