Przyczyny powstawania wad zgryzu

28 sierpnia 2017, Adam Dederko

Analizując czynniki tworzenia się wad zgryzu, które w niedalekiej przyszłości trzeba będzie poddać leczeniu ortodontycznemu, powinno się uwzględnić okres rozwojowy dziecka, okoliczności oraz przyczyny działania czynnika destrukcyjnego na tkankę, a także przyjrzeć się reakcji ustroju na te działania, nie zapominając o możliwościach jego adaptacji. Podłoże na jakim powstają wady zgryzu możemy podzielić na wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne ( aktywne w życiu płodowym ), jak również zewnątrzpochodne ( czynne w życiu pozapłodowym ), wynika z tego, że okoliczności genetyczne oddziałują na rozwój już w momencie poczęcia. Wady zgryzu, które powinny zostać bezzwłocznie poddane leczeniu ortodontycznemu, towarzyszą niejednej wadzie wrodzonej i genetycznej (np. zespołowi Downa, zespołowi żuchwowo- twarzowemu, zespołowi obojczykowo- czaszkowemu, achondroplazji, zespołowi Potau itp.). Niektóre wady pozostają w relacji z przyczynami o podłożu genetycznym lub środowiskowym, i tak na przykład rozszczep podniebienia całkowity i częściowy, rozszczep żuchwy, progenia, asymetria twarzy. Tymczasem niektóre genetyczne czynniki, dają możliwości do rozwoju chorób powstałych po wystąpieniu anomalii chromosomowych oraz mutacji o dużej ekspansji genowej. Patologie dziedziczne potrafią ujawnić się w chwili urodzenia, po urodzeniu lub jeszcze później, nierzadko w wieku dojrzewania. Owe wrodzone zaburzenia tworzą się w fazie morfogenezy, czyli do 2 – 3 miesiąca życia zarodka. A zatem ,są one wywołane okolicznościami wewnętrznymi i zewnętrznymi oddziaływującymi za pośrednictwem ustroju matki. Makrognacja i mikrognacja, makrogenia i mikrogenia, prognacja, progenia, zgryz głęboki, nadzgryz całkowity i częściowy, zgroz krzyżowy, skośne wyrostki zębowe, dysplazje w budowie histologicznej tkanek zęba, nadliczbowość, niedoliczbowość zębów, diastemy to zaburzenia genotypowe twarzowo-szczękowo-zgryzowe.

Ortodoncja WrocławOrtodoncjaWady zgryzu