Ortodontyczne protezy dziecięce

23 sierpnia 2017, Adam Dederko

Oddalają one niebezpieczeństwo następstw zbyt wczesnej utraty zębów mlecznych, jak również utrzymują przestrzeń w łuku zębowym dla zębów stałych, które mają się dopiero pojawić. Ortodontyczne protezy dziecięce mogą być wykorzystywane w charakterze aparatów, na przykład zapobiegawczych (służą one dzieciom bez zdiagnozowanej wady zgryzu); leczniczych (płytkoprotezy) i retencyjnych ( stosowanych po sfinalizowaniu obowiązkowego leczenia ortodontycznego). Z płytkoprotez ortodontycznych korzysta się podczas przedwczesnej utraty zębów mlecznych, czy też ewentualnie w sytuacji, gdy występuje wrodzony brak zębów. Przeznaczeniem aparatu jest odtworzenie prawidłowych funkcji układu stomatognatycznego, odpowiedniej estetyki uzębienia, a ponadto utworzenie podstaw do późniejszego wzrostu i rozwoju narządu żucia. Natomiast z klamer ortodontycznych korzysta się ażeby skorygować retencję płytkoprotez (aparatów leczniczych), a przy współwystępujących wadach zgryzu wykorzystuje się elementy mechaniczne znamienne dla aparatów zdejmowanych, takich jak śruby czy sprężyny. Płyta tego aparatu pozbawiona jest fragmentu przedsionkowego, tak aby nie spowalniać rozwoju wyrostka zębodołowego. Czasami także ortodonci wykorzystują tzw. stałe utrzymywacze przestrzeni u małych pacjentów, którzy mają pojedyncze braki zębowe, bez współistniejącej wady zgryzu.

Ortodoncja WrocławOrtodoncjaProtezy ortodontyczne