Ortodoncja – zapoznanie się z normą zgryzową w uzębieniu mlecznym

11 sierpnia 2017, Adam Dederko

Zwarcie centralne, inaczej mówiąc naturalne to oddziaływanie przestrzenne pomiędzy zębami dolnego i górnego łuku zębowego, przy najwyższym stopniu zaguzkowania zębów, jak też maksymalnym przybliżeniu podstawy żuchwy do podstawy szczęki. Zgryz wyraża interakcję żuchwy do szczęki, a jego rozwój przebiega w sposób aktywny i można go podzielić na etap bezzębia niemowlęcego, który trwa od urodzenia do 6 miesiąca życia; momentu tworzenia się zgryzu w uzębieniu mlecznym, który trwa od 6 do 30 miesiąca życia; stadium pełnego uzębienia mlecznego to okres od 3 do 6 roku życia; fazy rotacji uzębienia oraz formowania się zgryzu w uzębieniu stałym między 6 a 14 rokiem życia, poza tym moment rozwijania się wyrzynania się trzecich zębów trzonowych między 18 a 25 rokiem życia. Każdy z etapów dojrzewania narządu żucia posiada zestaw charakterystycznych dla siebie właściwości, tworzących tak zwaną normę biologiczną. Dotyczy ona zarówno normy morfologicznej jak i czynnościowej, z zachowaniem konkretnego momentu rozwoju dziecka. Normy układu stomatologicznego obejmują harmonijne rysy twarzy z zachowaniem symetrii, prawidłowego profilu jak również analogiczną budowę trzech odcinków (czołowego, nosowego, szczękowego), poprawną budowę i funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych, równowagę dynamiczną mięśni twarzowych, żwaczy, języka, szyi oraz obręczy barkowej, prawidłową dla konkretnego okresu rozwojowego funkcjonowania narządu żucia: oddychanie, połykanie, artykulację i żucie oraz normy zgryzowe.

Ortodoncja WrocławOrtodoncjaOrtodonta

Aby można było powiedzieć, że zgryz w uzębieniu mlecznym ma prawidłowy wygląd, muszą wystąpić właściwości takie jak, na przykład określoną liczbę zębów, w tym przypadku 20 sztuk (4 zęby sieczne, 2 kły, 4 zęby trzonowe w każdym łuku); zarys łuków zębowych na ogół powinien przyjmować formę półkola; linia pośrodkowa poprowadzona pomiędzy górnymi i dolnymi zębami siecznymi powinna przenikać się z linią pośrodkową twarzy; guzki policzkowe zębów trzonowych górnych winny przytrzymywać na zewnątrz zęby dolne, a podniebienne muszą trafiać w ich bruzdy międzyguzkowe; brzegi sieczne zębów siecznych dolnych powinny graniczyć z podniebiennymi warstwami wierzchnimi górnych zębów siecznych poniżej ich guzków zębowych; nagryz poziomy nie może przewyższać 2 mm; w częściach bocznych powinny zostać zachowane triady zębowe co oznacza, że dowolny ząb jednego łuku, z pominięciem zębów dolnych przyśrodkowych siecznych jak też ostatnich górnych trzonowych, łączy się z dwoma zębami przeciwnego łuku (tzn. każdy ząb górny z zębem jednoimiennym dolnym i kolejnym w łuku zębowym); każdy nagryz pionowy sięga od ½ do 1/3 wysokości koron zębów siecznych dolnych, natomiast linia za zębami trzonowymi jest prosta (I klasa Baume’a), a powierzchnia zgryzu musi być płaska (brak krzywej Spee). W uzębieniu mlecznym występują dwa rodzaje łuków zębowych, ze szparami jak również bez szpar, a z optymalnymi warunkami zgryzowymi zwykle idą w parze harmonijne rysy twarzy.