Ortodoncja – dokumentacja fotograficzna

10 sierpnia 2017, Adam Dederko

Dokumentacja fotograficzna stanowi część dokumentacji powszechnie realizowanej każdemu pacjentowi, który zgłasza się do poradni ortodontycznej na całościowe leczenie zgryzu. Zdjęcie szczęki pacjenta wykonuje się przed i po leczeniu ortodontycznym, w celu konfrontacji postępów i efektywności leczenia. Podzielić je można na fotografie ortodontyczne wewnątrzustne i zewnątrzustne, a ich przeprowadzenie powinno odbywać się zgodnie z określonymi i ogólnie przyjętymi standardami. Wykonanie fotografii wewnątrzustnej wspiera lekarza ortodontę w potwierdzeniu diagnozy i unaocznieniu stanu zdrowia tkanek twardych i miękkich jamy ustnej. Tymczasem, wykonanie zdjęć zewnątrzustnych, pomaga w udokumentowaniu symetrii i proporcji części twarzowej czaszki. Ortodonta zobowiązany jest do zrealizowania zdjęć zewnątrzustnych w co najmniej trzech rzutach: en face, en face podczas uśmiechu oraz prawy profil, a także dodatkowo ¾ w uśmiechu. Ewentualnie, możliwe jest jeszcze, wykonanie owych fotografii w projekcji lewego profilu, zdjęcia ¾ lewej strony, podczas uśmiechu oraz skierowane na brodę, szczególnie jeżeli stwierdzoną wadą jest asymetria. Aby wykonać zdjęcia zewnątrzustne muszą zostać spełnione określone warunki: gładkie, jednobarwne tło; pacjent powinien być bez okularów, biżuterii, z odkrytymi małżowinami usznymi a głowa winna znajdować się w naturalnej pozycji, aby linia źreniczna była prostopadła do prawdziwej płaszczyzny pionowej. Ważne jest również, ażeby mięśnie twarzy były rozluźnione a fotografia zawierała głowę i szyję. Za sprawą wykorzystania technologii komputerowych, możliwe jest zintegrowanie cyfrowych fotografii zewnątrzustnych z profilowymi zdjęciami rentgenowskimi i sporządzenie komputerowej symulacji z przypuszczalnymi wynikami leczenia. To bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku pogłębiających się wad genetycznych, ale również niezmiernie pomocne przy wyborze przez pacjenta, jednego z alternatywnych rozwiązań leczenia. Natomiast przy realizacji zdjęć wewnątrzustnych, technik zobligowany jest do wykonania pięciu standardowych ujęć: widok przy zwartych łukach zębowych z przodu, strony prawej oraz lewej, a także łuki zębowe od strony zgryzowej w szczęce i żuchwie. Niekiedy zalecane jest zrobienie fotografii nagryzu poziomego, a w razie dodatkowych trudności, na przykład nieprawidłowej mineralizacji szkliwa czy cofających się dziąseł, niezbędne jest przeprowadzenie uzupełniających fotografii wewnątrzustnych. Bardzo istotnym warunkiem zrobienia poprawnego zdjęcia jest znaczące odsunięcie warg i policzków celem przedstawienia tkanek twardych i miękkich. Żeby tego dokonać należy skorzystać z retraktorów jak również z lusterek fotograficznych, największych jakie aprobuje pacjent, które uprzednio muszą być nagrzane pod bieżącą wodą, a potem osuszone. Tuż przed zrobieniem zdjęcia, pacjent powinien przełknąć ślinę lub jeśli to niemożliwe należy ją odessać przy użyciu ślinociągu.

Ortodoncja WrocławOrtodoncjaDokumentacja fotograficzna w ortodoncji