Ortodoncja – chirurgiczne leczenie wad zgryzu

9 sierpnia 2017, Adam Dederko

Często jedynym sposobem na usunięcie wydatnych deformacji twarzowo-zgryzowych jest operacja. Celem takiego zabiegu jest odtworzenie funkcji prawidłowego żucia, a także progres w wyglądzie twarzy. Takie postępowanie operacyjno-korekcyjne wykonuje się u chorych, którzy zakończyli rozwój, a więc po 18 roku życia. Do prostych zabiegów chirurgiczno-ortodontycznych należy sprowadzenie zębów zatrzymanych. Polega on na wycięciu tkanki kostnej otaczającej ząb, a także pod jego brzegiem siecznym, następnie powtórne zakrycie go płatem śluzówkowo-okostnowym albo umieszczenie pętli drucianej na zębie zatrzymanym i przesuwanie go przy użyciu aparatu stałego albo płytki podniebiennej. Innymi zabiegami, z których korzystają chirurdzy w leczeniu wad zgryzu, to plastyka wyrostka zębodołowego, podcinanie wędzidełka wargi górnej lub dolnej, a także wędzidełka języka, plastyka brodawek okołozębowych. Niekiedy nie udaje się wyleczyć w trakcie skoku wzrostowego pewnych wad genetycznych, jak na przykład progenia i trzeba sfinalizować leczenie operacją. W tym przypadku, kuracja ortodontyczna opiera się na przygotowaniu pacjenta do leczenia chirurgicznego. Wady z tej grupy nie zawsze udaję się wyleczyć to znaczy przekształcić na przykład wzorzec gnatyczny twarzy, mimo że leczenie ortodontyczne było wdrożone w wieku młodzieńczym. Do leczenia chirurgicznego połączonego z wcześniejszym leczeniem ortodontycznym, w głównej mierze, przekazuje się duże wady związane na przykład z zaburzeniami zgryzu: doprzednie – progenia, makrogenia, mikrognacja lub dotynie – prognacja, mikrogenia, retrogenia, a także w przypadku zgryzu otwartego całkowitego, bocznego przemieszczenia żuchwy z przerostem lub niedorozwojem, makroglosji ( wielki język ), rozszczepu szczęki i żuchwy. Późniejsze leczenie ortodontyczne kontynuowane po zabiegu chirurgicznym ma specyfikę leczenia retencyjnego. Kuracja ta ma za zadanie umocnienie wyniku operacji, jak również odtworzenie równowagi mięśni żwaczowych. Realizowana jest także rehabilitacja czynnościowa z zastosowaniem aparatu ortodontycznego trwająca kilka miesięcy.

Ortodoncja WrocławOrtodoncjaChirurgiczne leczenie wad zgryzu