Leczenie ortodontyczne i protetyczne dzieci i młodzieży

4 sierpnia 2017, Adam Dederko

Dzieci posiadające prawidłowe warunki zgryzowe powinny zostać poddane leczeniu protetycznemu w przypadku braku jednego lub więcej zębów. Szczególnie jest ono zalecane w takiej sytuacji gdy istnieje tendencja do zamykania się luki lub gdy okres wyrżnięcia się zębów stałych określony na podstawie analizy zdjęcia RTG jest większy niż pół roku. Rehabilitacja protetyczna wskazana jest ponadto u dzieci posiadających rozległe braki i bezzębie. Do osób wymagających tego rodzaju leczenie zaliczają się także pacjenci z wrodzonym brakiem zawiązków zębów oraz uszkodzeniami w obrębie koron zębów. Leczenie protetyczne dzieci różni się od tego typu leczenia dorosłych. Wynika to stąd, że przedmiotem rehabilitacji jest narząd wyjątkowo wrażliwy na oddziaływanie różnorodnych czynników patogennych. Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży, a więc pacjentów w wielu rozwojowym – wziąwszy pod uwagę uwarunkowania z tym związane – wymaga współdziałania lekarza ortodonty i protetyka. Leczenie w takim przypadku opiera się na wspólnym określeniu jego przebiegu oraz wykorzystaniu aparatów ortodontycznych i protez ruchomych. Pominięcie przygotowania ortodontycznego i wykorzystanie tylko uzupełnień protetycznych może skomplikować prawidłowy przebieg leczenia, a nawet pogłębić wadę zgryzu. Wobec dzieci posiadających braki w uzębieniu można stosować leczenie zapobiegawcze. Stosuje się je wtedy, gdy nie występuje wada zgryzu. Jego celem jest usprawnienie czynności żucia bez zmiany warunków zgryzowych. Jeżeli dziecko posiada braki w uzębieniu i jednocześnie wadę zgryzu należy przeprowadzić pełne leczenie. Dodatkowo stosuje się leczenie retencyjne. Przeprowadza się je po zakończeniu leczenie wad zgryzu. Jego celem jest utrwalenie osiągniętych rezultatów leczenia. Jeżeli u dziecka stwierdzone zostaną braki w uzębieniu oraz zdiagnozowana zostanie wada zgryzu to wskazane jest przeprowadzenie leczenia ortodontycznego jako przygotowania do leczenia protetycznego. W dalszej kolejności powinno się przeprowadzić połączone leczenie ortodontyczno-protetyczne a na końcu przejść do leczenia protetycznego. W takim przypadku to ostatnie ma na celu utrwalenie efektów leczenia ortodontycznego.

Ortodoncja WrocławOrtodoncjaLeczenie ortodontyczne dzieci

Zadaniem protetycznej terapii wśród dzieci i młodzieży z uszkodzeniem tkanek twardych zębów, a także zbyt wczesną utratą zębów mlecznych i stałych jest odtworzenie straconej czynności narządu żucia, niedopuszczanie do powstania wad zgryzu oraz leczenie ich, a także utrzymanie odpowiedniej wysokości zwarciowej i kontaktów zgryzowych, korekcja wymowy, powstrzymanie zębów przed przesuwaniem się, przeciwdziałanie pojawieniu się niechcianych nawyków, oraz progres estetyczny. Rozpoczynając kurację protetyczną wśród dzieci, trzeba mieć na uwadze fakt, że proteza zostanie umieszczona w jamie ustnej dziecka, czyli istoty dynamicznie rozwijającej się, a realizacja wypełnienia protetycznego potrzebuje wnikliwego i kompetentnego zapoznania się ze wzrostem narządu żucia. A zatem, opracowując leczenie protetyczne, trzeba stale mieć na uwadze proces wzrostu dziecka i zmiany, jakim poddawany jest narząd żucia podczas korzystania z uzupełnień protetycznych. Powinny one, oprócz przywrócenia ciągłości łuków zębowych, ułatwiać właściwą pracę układu mięśniowo-stawowego i ekspansję podłoża kostnego, jak również stymulować mineralizację i fizjologiczny ruch zawiązków zębów stałych.